Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Thanksgiving Worship Service – Sunday November 20, 2016

Thanksgiving Worship Service:

Tri Ân Chúa – Thank You Lord!

Thi Thiên (Psalms) 100