Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday January 14, 2018

English Service:

Meeting with God in the Most Holy Place
Exodus 25:10-22
Mr. Huy Le


 

Vietnamese Service

Quyền Năng Của Phúc Âm – The Power of The Gospel
Rô-ma (Romans) 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân