Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Christmas Worship Service – Sunday December 24, 2017

Bilingual Christmas Worship Service

Tình Yêu Vĩnh Cửu Của Chúa – God’s Everlasting Love
1 Giăng (1 John) 4:7-16
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân