Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Service – Sunday December 31, 2017

Vietnamese Service

Hãy Tận Dụng Thì Giờ – Making The Best Use Of Time
Ê-phê-sô (Ephesians) 5:15-21
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân