Skip to content
Close

“Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va.” Châm Ngôn 3:9

“Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.” Proverbs 3:9

Xin sử dụng các phương thức dâng hiến sau đây.

Please use the following options to make online offerings to Berryessa Alliance Church.

Dâng Hiến Qua Mạng – Online Offering

Option 1: Zelle (Using Email – No Fees)

Phần lớn các ngân hàng tại Hoa Kỳ (BofA, Wells Fargo, Chase, Citi, USBank…) đều có dịch vụ Zelle chuyển tiền không tốn lệ phí từ ngân hàng này qua ngân hàng khác. Quý tín hữu có thể dâng hiến thẳng từ ngân hàng của mình đến ngân hàng của Hội Thánh Berryessa (BAC) qua dịch vụ Zelle. Sau khi đã ghi danh với ngân hàng của mình, quý vị có thể gởi tiền dâng hiến trực tiếp vào ngân hàng của Hội Thánh Berryessa qua email: giving@sanjosebac.org.

Zelle is an online app that can be used to easily transfer funds directly from your bank to BAC’s bank without any fee by either sender or receiver. Most major banks support Zelle, including BofA, Wells Fargo, Chase, Citi, and USBank. Once you are enrolled in Zelle you can use email giving@sanjosebac.org to send money directly into BAC’s bank account.

 

Option 2: Tithe.ly (Using Credit Card or Bank Account – With Small Fees)

Nếu quý tín hữu muốn dâng hiến bằng Credit Card hay từ Bank Account với lệ phí thấp hơn PayPal xin bấm vào nút bên dưới.

If you would like to make donations with lower fees than PayPal using Credit Cards or Bank Accounts please click on the button below (Tithe.ly Online Offering).

Option 3: PayPal (Using Debit Card or Credit Card – With Higher Fees)

Nếu quý tín hữu muốn dâng hiến bằng Debit Card hay Credit Card, xin bấm vào ĐÂY. Xin lưu ý: Hội Thánh phải trả lệ phí (khoảng 3%) cho các số tiền dâng hiến bằng Debit Card hay Credit Card.

If you prefer to make offerings using Debit or Credit Cards, please click HERE. Note that there is a fee (about 3%) the church has to pay for offerings using a debit card or credit card.
Dâng Hiến Bằng Chi Phiếu – Offering By Checks

Quý tín hữu có thể sử dụng “Bill Pay” của ngân hàng để gởi chi phiếu dâng hiến hoặc viết chi phiếu cho Berryessa Alliance Church.

Please use “Bill Pay” feature of your bank to send checks automatically to BAC or make checks payable to: Berryessa Alliance Church

Xin gửi về địa chỉ – Address:
Berryessa Alliance Church
P.O. Box 612617
San Jose, CA 95161

Cầu xin Chúa ban phước trên quý tín hữu. May God bless you!