English Service:

Do Everything the Lord Has Said
Exodus 20:1-21
Pastor Tim Nguyen


 

Vietnamese Service

Nền Tảng Giáng Sinh – The Foundation of Christmas
Sáng Thế Ký (Genesis) 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân