Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Service – Sunday May 27, 2018

Vietnamese Service

Mối Quan Hệ Mới Với Chúa – New Relationship With God
Rô-ma (Romans) 8:12-17
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân