Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Phóng Sự: Trại Bồi Linh – Revival Camp 2016

TBL_Logo1Đã từ lâu, quý mục sư trong Ban Hiệp Nguyện Vùng Bắc California đã cầu nguyện và ao ước có thể tổ chức được một kỳ trại bồi linh cho các con cái Chúa của những HT trong vùng tham dự để hâm nóng và làm tươi mới đời sống tâm linh.  Mong ước đẹp ý Chúa nên Ngài đã nhậm lời vượt hơn sự suy tưởng!  Trại Bồi Linh được tổ chức vào 3 ngày cuối tuần (12, 13, và 14 tháng 8) đầy phước hạnh tại Alliance Redwoods Christian Conference Grounds thuộc thành phố Occidental, tiểu bang California. Trại Alliance Redwoods, cách thành phố San Francisco khoảng 70 dặm về phía Bắc, do Hội Phước Âm Liên Hiệp (C&MA) thành lập từ năm 1946 giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, xinh đẹp và thơ mộng do Chúa tạo dựng.

Trại Bồi Linh năm nay được sự tham dự của 11 Hội Thánh trong vùng: Berryessa Alliance (San Jose), Grace Alliance (Milpitas), HT Newark, HT Ngôi Lời (San Jose), HT Northshore, HT Oakland, HT Sacramento, HT San Francisco, HT Si-ôn (San Lorenzo), HT Stockton, và HT Union City. Diễn giả cho TBL là Mục Sư Huỳnh Văn Linh, Thư Ký Giáo Hạt và cũng là Quản Nhiệm HT Austin, Texas. Hơn một năm, Ban Tổ Chức (Camp Committee) đã dồn hết nỗ lực nhằm mang lại một chương trình thật là hữu ích cho tất cả các trại viên.  Mục đích của TBL năm nay nhắm vào các mục tiêu sau: bồi linh, giáo dục Cơ đốc, gây dựng tình thân hữu, thể thao và thông công cho mọi lứa tuổi (Goals for Norcal Revival Camp: spiritual growth, Christian education, team building, sport and fellowship for all ages). Ban Tổ Chức của TBL gồm có: Mục-sư Samuel Ông Hiền, Trưởng Ban Hiệp Nguyện (Regional Director); MS Nguyễn Thọ Tuyên, Trưởng Trại (Camp Director); Ông Hồ Kim Sanh, Phó Trưởng Trại (Camp Assistant Director); MS Lê Văn Kiêm, Thờ Phượng & Huấn Luyện (Worship & Seminars); MS Huỳnh John Hùng, Thủ Quỹ (Treasurer).

Cảm tạ Chúa, sau nhiều tháng đợi chờ, chiều Thứ Sáu 12 tháng 8 đã đến, Mục Sư Diễn Giả cùng với gần 500 trại viên cùng nhau tiến về TBL với tấm lòng ao ước được bồi dưỡng về phần tâm linh. Ngay cả những thiện nguyện viên và nhân viên làm việc tại trại Alliance Redwoods cũng phải thốt lên rằng đây là lần đầu tiên họ được tiếp đón một phái đoàn đông nhất.  Đường đi, từ San Jose và các vùng lân cận, lên trại cũng khá xa, phải mất gần 3 tiếng lái xe (nếu không bị kẹt xe) nhưng không vì vậy mà làm nản lòng mọi người.  Do sự chuẩn bị chu đáo của BTC, các trại viên khi đến trại, dù đến sớm hay thật trễ cũng đều được tiếp đón một cách ân cần và được chỉ dẫn chỗ ở một cách nhanh chóng.  Sau khi ăn bữa tối, đúng 8 giờ thì chương trình bắt đầu.  Vì đây là đêm đầu tiên và BTC mong muốn tất cả trại viên có cơ hội thông công với nhau nên chương trình đã được chuẩn bị bằng song ngữ.  Mục Sư Diễn Giả (MSDG) Huỳnh Văn Linh đã ban phát sứ điệp thánh kinh và Mục Sư Andrew Ông đã dịch bài giảng sang Anh Ngữ một cách linh động.  Chủ đề của TBL năm nay: Sống Mãi Trong Chúa – Abide in Christ với câu gốc trong sách Giăng 15:4 “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi.  Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” 

Chủ đề của TBL đã được MSDG chia thành ba bài giảng thật giá trị cho mỗi ngày ở trại.  Bài giảng tối Thứ Sáu: Trong Tình Yêu Chúa (Abide in Christ through His Love) trong sách Giăng 15:9b-10.

Qua lời giảng của MSDG, cụm từ “Sống Mãi Trong Chúa”, một nền tảng căn bản của đức tin Cơ Đốc đã được nhắc đi nhắc lại đến 110 lần trong Thánh Kinh Tân Ước.  Nguyên tắc Sống Mãi Trong Chúa mô tả hình ảnh của thân, gốc và nhánh nho.  Một nhánh nho khỏe mạnh sẽ sanh nhiều trái tươi tốt.  Cũng vậy, đời sống của một Cơ đốc nhân có sự khỏe mạnh thuộc linh sẽ sanh nhiều bông trái thuộc linh.  Ngoài bông trái thuộc linh, người đó còn được hưởng niềm vui đặc biệt, trọn vẹn trong Ngài.  Qua đời sống có kết quả nhiều, vinh hiển danh Chúa, nhiều người sẽ muốn đến với Chúa qua đời sống vui thỏa mà Cơ đốc nhân bày tỏ ra.

Tại sao chúng ta phải ở trong tình thương của Chúa? (Why do we need to be in God’s love?)
– Không có gì tốt đẹp nếu không ở trong tình yêu Ngài (1 Cô-rinh-tô 13)
– Chúng ta được làm bạn hữu của Chúa
– Chúa ở trong chúng ta một cách lâu dài (“sống mãi”)
– Nối kết, nương cậy vào Chúa và tiếp tục ở lâu dài với Chúa

Nguyên tắc để giữ mình tiếp tục ở trong Chúa:
– Lời Chúa dạy: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.”
(1 Giăng 2:15)
– Đừng nghi ngờ tình thương của Chúa khi gặp hoạn nạn, khó khăn vì Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả (câu 10)
(do not wonder or doubt God’s love through hardships, He will help us in our walk with Him when we continue to remain in His love (v.10))

MSDG đặt ra những câu hỏi:
1. Mình có yêu Chúa hơn những điều khác không?
(Do I love the world more than God?)
2. Chúa có phải ở trên những điều mà chúng ta đang theo đuổi hay không?
(Is God above everything else that we strive for?)
3. Tiền bạc, thì giờ dành cho Chúa nhiều hơn hay ít hơn những điều khác?
(How much time / money do you spend to serve God and time / money for yourselves and the things in this world?)

Trong bài giảng sáng Thứ Bảy: Sống Mãi Trong Lời Chúa (In His Words) trong sách Giăng 15:3, 7, MSDG nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cụm từ Sống Mãi Trong Lời Chúa tức là “Sống trong ân điển diệu kỳ (God’s Grace) và lời của Ngài mỗi ngày.”
– Lời Chúa tức là “Chính Chúa” tác động trong đời sống của mình và khiến cho mình nối lại với Chúa trong hành trình của mình với Ngài.
– Người Việt Nam có câu “Văn là người”, cũng vậy khi chúng ta nghe lời của Ngài, tức là chúng ta đối diện với chính Ngài.
– Ai là con thật thì được Ngài huấn luyện để vượt qua sự ngã lòng.  Con không có “thân” với cha thì không được rèn luyện (Hê-bơ-rơ 12:1-5)
– Nối kết (connect), Tùy thuộc hay nhờ cậy (depend), và Liên Tục (remain staying)
– Đời sống cầu nguyện: tương giao, nghe Chúa phán, và suy gẫm.

1. Sống Mãi Trong Lời Chúa có lợi ích gì?
– Tâm linh được sanh lại: “Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 1:23)
– Làm những điều đẹp ý Chúa mà trước đó chúng ta sợ hãi và không dám làm.
– Được trong sạch và có kết quả cho Ngài: “Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.” (Giăng 15:3)
– Giúp đời sống cầu nguyện theo ý Chúa.

2. Thế nào là sống mãi trong Lời Chúa?
– Nghe Lời Chúa phán
– Theo đường của Chúa, đặt ưu tiên trong đời sống của mình (Ma-thi-ơ 6:33)
– Lời Chúa = Lời khôn ngoan = Tấm lòng của Chúa
– Áp dụng Lời Chúa, học đi đôi với hành

3. Làm Sao Sống Mãi Trong Lời Chúa?
– Giăng 15:11 nhắc nhở mình “Lời Chúa đem niềm vui trọn đầy”
– Lập chương trình, đọc, học, suy gẫm Lời Chúa (Thi thiên 119:11)
– Dự trại “Hội Đồng bồi linh”, hay dành 2, 3 cuối tuần trong năm để học kỹ một sách trong kinh thánh.
– Học Lời Chúa mỗi ngày và “cẩn thận làm theo” Giô-suê 1:8 (ví dụ: yểm trợ các công tác trong Children’s Ministry)
– Dùng Lời Kinh Thánh / Lời Chúa để cầu xin, thay vào tên mình, tên người để cầu thay theo ý Chúa (ví dụ: 14,400 lời cầu nguyện từ Mục Sư George Mueller)
– Hát các bài thánh ca được phổ nhạc từ những câu kinh thánh.

MSDG nói thêm, có nhiều người học Trường Chúa Nhật năm nầy qua năm kia, tháng này qua tháng nọ nhưng Lời Chúa không có kết quả gì vì sự không vâng lời.  Lời Chúa là thẩm quyền, chính chúng ta phải đặt mình trong sự vâng lời Chúa.  Vì thế, muốn ở trong tình thương của Chúa, phải vâng lời Ngài.

Sau bài giảng thật quý báu cho tất cả con cái Chúa, các trại viên lại được tham dự các lớp huấn luyện/workshop của các thuyết trình viên là quý ông và bà mục sư.  TBL năm nay tổ chức được 5 worskshop như sau:

Workshop #1: Những Giai Đoạn Sóng Gió Trong Hôn Nhân (Mục-sư và Bà Samuel Ông Hiền)
Workshop #2: Xóa Bỏ Ngăn Cách (Mục-sư Hứa Trung Tín)
Workshop #3: Lắng Nghe và Cảm Thông (Mục-sư Lê Văn Kiêm)
Workshop #4: When The Past is Present (Mrs. Huỳnh Văn Linh)
Workshop #5: An Introduction to Sticky Faith (Pastor Tim Nguyễn & Mrs. Nga-my Nguyễn)

Sau đó toàn trại tập trung lại để chụp tấm hình lưu niệm trước giờ ăn trưa.  Vì đã được nhắc nhở từ trước nên các trại viên đã cùng mặc áo thun màu tím có in “biểu tượng/logo” của trại với ý nghĩa “Sống Mãi Trong Chúa – Abide In Christ”. Giữa những cây “redwoods” hùng vĩ là một rừng áo tím đẹp tuyệt vời!

Đến hai giờ chiều, mọi người lại tập trung ở phòng họp chính để anh Phước Nguyễn (HT Sacramento) và chị Mỹ Linh Phạm (HT BAC) hướng dẫn chơi “The Big Game”.  “The Big Game” bao gồm hàng loạt những trò chơi nho nhỏ như: Ball passing, Tug of war rope, Bible Challenges, Visual Art và cuối cùng là Talent Show vào buổi tối thật sống động, vui nhộn với đầy sự sáng tạo bất ngờ và thú vị.  Nhờ chơi “The Big Game” mà mọi người đã có cơ hội làm việc chung với nhau thật là vui.

Trong buổi thờ phượng sáng Chúa Nhật, MSDG đã giảng bài cuối của trại với chủ đề: Sống Mãi Trong Chúa (Living in Him) từ sách Giăng 15:5-6.

MSDG nêu câu hỏi: Chúa là ai?

Theo sứ đồ Giăng, Ngài chính là:
– Gốc nho “THẬT”, Đấng thần nhân từ trời đến, Đấng vĩnh cửu, nền vững chắc (ở dưới trời chẳng có danh nào khác); Ngài chính là đá góc nhà, nơi ẩn náu, sức mạnh, nguồn hy vọng, sự tiếp trợ của chúng ta (Ê-sai 25:4-5); Đấng giúp đỡ, Đấng chữa lành (Công Vụ 4).
Khi chúng ta kết hợp với Ngài, chúng ta được chia sẻ những phẩm tính của Chúa qua cuộc đời của mình.

Tại sao phải sống trong Chúa?
– Vì Chúa đã kinh nghiệm cuộc sống trên thế gian và vượt thắng được tất cả
– Nối kết với Chúa là nhận sức sống từ Chúa (Ga-la-ti 5:22)
– Cuộc đời tiếp tục kinh nghiệm quyền năng của Chúa sau khi “ở trong Chúa”.
– Ở trong Chúa tức là chúng ta được biệt riêng cho Ngài để trở nên thánh (giống như “Hội Thánh” là những người được biệt riêng cho Chúa)
– Ở trong chính Ngài vì Ngài là muôn sự trong muôn sự chứ không phải chỉ xin ơn phước Ngài ban cho.

MSDG lại đặt câu hỏi: Có bao giờ phép lạ của Chúa đã xảy đến qua cuộc đời của chúng ta chưa?
Đây là những gương sống trong Chúa:
– Vua David: Lạy Chúa, con tìm kiếm mặt Chúa (Thi-thiên 27:8)
– Tiên tri Giê-rê-mi ghi lời Chúa phán: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13)
– Sứ đồ Phao-lô: Xin cho con được biết Ngài ((Phi-líp 3:14); kinh nghiệm quyền năng của Chúa phục sinh (Ga-la-ti 2:20)

Cảm tạ Chúa vô vàn đã tuôn đổ ơn phước của Ngài lên TBL năm nay.  Chúa đã gìn giữ từng quý ông bà, anh chị em và ngay cả các em bé đã được Ngài quan phòng, săn sóc.  Chúa đã ban cho tất cả trại viên một kỳ trại quả là phước hạnh! Cầu xin Chúa cho chúng ta sau trại hè bồi linh vẫn nhớ mãi những bài học quý giá và những lời nhắn nhủ chân tình từ MSDG: “biết bỏ một điều gì đó, bớt giờ coi TV, thêm giờ hầu việc Chúa, để Chúa tỉa sửa chúng ta cho có kết quả theo ý Ngài.”

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” (Cô-lô-se 3:23)
PVVH