Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Videos – Sunday March 20, 2016

English Service:

Living Out The Kingdom

Romans 1:8-17

 

Vietnamese Service:

Sứ Điệp Của Thập Tự Giá: Tình Yêu Của Chúa – Message Of The Cross: The Love Of God

1 Phi-e-rơ (1 Peter) 2:21-24