Flower Offering – Sunday September 9, 2018 – Ngày Trường Chúa Nhật

“Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp.” Rô-ma 13:8