Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday August 5, 2018

“Hãy vùng dậy, chiếu sáng rực rỡ! Vì ánh sáng ngươi đã đến; vinh quang Chúa đã mọc lên soi sáng ngươi.” Ê-sai 60:1