Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Thánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh – Trang Phục Vụ