Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Khóa Học “Niềm Tin Căn Bản”

Mỗi Chúa Nhật Từ 10am đến 11am

Phòng Số 8

Bấm vào ĐÂY để ghi danh

FileMP3

quote Chúng tôi thật vui vì quí vị đã cầu nguyện tin nhận Chúa và mời Ngài vào làm Chúa và làm Chủ đời sống quí vị.

Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh Phúc Âm Lu-ca chương 15 câu 7: “Thiên Đàng sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn quay về cùng Thiên Chúa.” Quí vị được cứu nhờ tin vào huyết vô tội của Chúa Giê-xu đã đổ ra vì tội lỗi nhân thế. Quí vị cũng sẽ có một cuộc sống mới sung mãn và nhận được sự sống vĩnh cửu qua sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không điều gì và không một ai có thể phân cách quí vị khỏi Thiên Chúa được như Lời Thánh Kinh trong thư của Thánh Phao-lô gởi cho tín hữu thành Rô-ma chương 8 câu 8 và câu 39: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê Xu Christ, là Chúa chúng ta.” Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12 cũng chép: “Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Đức Chúa Trời.” Được làm con Đức Chúa Trời là một vinh hạnh quí báu nhất và Thánh Kinh cũng dạy rằng mục đích của người tin Chúa không phải chỉ để được cứu nhưng để có sự thông công mật thiết với Cha Thiên Thượng.

Để có sự liên hệ mật thiết với Chúa, quí vị cần làm hai điều quan trọng nhất đó là sự Cầu Nguyện và đọc Thánh Kinh để giúp chúng ta càng ngày càng biết và gần Chúa hơn:

Cầu Nguyện:

Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa như con nói chuyện với cha. Cầu nguyện là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống theo Chúa nên thường được ví như hơi thở. Mục đích của cầu nguyện là để giữ mối liên lạc mật thiết với Chúa và nhận lãnh phước lành từ nơi Ngài. Chúa hứa trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 7 và câu 8: “Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở ra. Vì bất kỳ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp và cửa sẽ mở cho người nào gõ.” Khi cầu nguyện chúng ta tôn vinh Chúa, cảm tạ những ơn lành Chúa đã ban, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, cầu xin những điều cần dùng, cầu hỏi ý Chúa trong các vấn đề của đời sống, tâm sự với Chúa và cầu thay cho người khác. Thánh Phao Lô dạy trong Thánh Kinh thơ Phi-líp chương 4 câu 6: “Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình bày các nhu cầu của mình cho Ngài.” Chúng ta có thể trực tiếp cầu nguyện cùng Cha chúng ta bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu vì Chúa ở khắp mọi nơi và luôn luôn muốn lắng nghe chúng ta. Người tin Chúa thường cầu nguyện vào sáng sớm để cảm tạ ơn Chúa ban cho giấc ngủ bình an và dâng ngày mới cho Chúa hướng dẫn. Cầu nguyện vào buổi tối trước khi đi ngủ để cảm tạ Chúa về những ơn lành và công việc trong ngày đã qua. Cầu nguyện trước mỗi bữa ăn để tạ ơn Chúa ban cho đầy đủ sự cần dùng hằng ngày. Khi cầu nguyện chúng ta phải có lòng tin và cầu nguyện theo ý Chúa. Chúng ta cũng nên giữ thái độ nghiêm trang và nhắm mắt để tỏ lòng tôn kính Chúa và để tâm trí khỏi bị việc chung quanh chi phối.

Một lời cầu nguyện đầy đủ thường gồm có phần ca ngợi, cảm tạ, xưng tội, cầu xin cho chính mình và cầy thay cho người khác. Lời cầu nguyện được chấm dứt với chữ Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Chúa Giê-xu dạy chúng ta bài cầu nguyện được chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 9 đến câu 13 sau đây: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày; xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng. Amen.”

Đọc Kinh Thánh:

Nếu cầu nguyện là hơi thở, thì Thánh Kinh là thức ăn nuôi dưỡng phần tâm linh. Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa, còn đọc và học Kinh Thánh là quí vị lắng nghe Chúa nói với mình. Vì thế, nếu cần cầu nguyện mỗi ngày để giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa, quí vị cũng cần đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày để biết Chúa muốn phán bảo quí vị điều gì.

Thánh Kinh là quyển sách Đức Chúa Trời viết cho nhân loại. Thánh Kinh đã được viết trong khoảng thời gian trên 1500 năm bởi hơn 40 trước giả thuộc đủ mọi thành phần giai cấp khác nhau. Mặc dầu Thánh Kinh được viết bởi nhiều người, nhưng tác giả tối hậu chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thánh Kinh Sách Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3 câu 16 chép: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn”. Qua Thánh Kinh chúng ta biết đường lối và ý muốn của Chúa, cũng như tình trạng tuyệt vọng của con người tội lỗi. Thánh Kinh giúp chúng ta bí quyết đem lại cuộc sống hạnh phúc và Thánh Kinh đưa ta đến con đường cứu rỗi. Tất cả những điều Thánh Kinh trình bày đều chân thật, thánh khiết và có giá trị vĩnh cửu. Vua Đa-vít nhận biết tầm quan trọng của Thánh Kinh nên đã nói trong Thi Thiên 119:11, 105: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa”“Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.”

Khi đọc Kinh Thánh, quí vị đừng đọc nhanh quá hoặc lướt qua cho được nhiều. Trái lại, quí vị nên đọc chậm, từng chữ từng câu để hiểu và nhớ những điều Chúa dạy mà làm theo. Quí vị nên đọc Kinh Thánh ít nhứt mỗi ngày một lần, vào lúc sáng sớm hay trước khi đi ngủ. Mỗi ngày quí vị nên đọc một phân đoạn ngắn, khoảng năm đến mừơi câu, dựa vào các phân đoạn chia sẵn trong Kinh Thánh và nên bắt đầu từ các sách dễ hiểu rồi dần dần đến những sách khó hiểu. Chúng tôi xin đề nghị quí vị bắt đầu bằng Sách Phúc Âm Giăng. Nếu chưa có Thánh Kinh xin quí vị liên lạc với nhà thờ Tin Lành để chúng tôi gởi Thánh Kinh đến cho quí vị.

Thánh Kinh được chia thành nhiều đoạn và câu để dễ đọc. Nếu quí vị có Thánh Kinh xin mở ra để đọc câu Kinh Thánh nói về Tình Thương của Đức Chúa Trời được chép trong Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 16 như sau: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Câu Thánh Kinh Giăng đoạn 13 câu 34 Chúa Giê-xu dạy chúng ta về sự yêu thương như sau: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Mong rằng khi đọc Phúc Âm Giăng quí vị cũng tìm thêm được nhiều câu Thánh Kinh quí giá khác.

Trước khi đọc Thánh Kinh quí vị nên cầu nguyện xin Chúa giúp quí vị hiểu và thực hành những điều Chúa dạy trong đoạn Thánh Kinh đó. Quí vị có thể dùng thêm các tài liệu hướng dẫn đọc và học Kinh Thánh hằng ngày. Khi gặp những câu Kinh Thánh có ý nghĩa đặc biệt, đáng ghi nhớ, quí vị có thể dùng viết chì màu gạch dưới để dễ tìm mỗi khi cần. Khi đọc, nếu quí vị có những thắc mắc, hãy đánh dấu bên cạnh để quí vị có thể thảo luận với Mục Sư hay các tín hữu khác.

Chúng tôi vừa trình bày hai nguyên tắc quan trọng cho một đời sống thuộc linh được tăng trưởng. Để trưởng thành trong Chúa, quí vị không những cầu nguyện, đọc và học Kinh Thánh, nhưng còn phải áp dụng những điều đã học vào đời sống hằng ngày. Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 21: “Không phải người nào gọi ta là Chúa cũng được vào Nước Trời, chỉ có những người vâng theo ý Cha ta trên trời mới được vào đó”. Thánh Kinh nêu lên nhiều nguyên tắc áp dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống và giúp đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúa cũng truyền Đại Mạng Lệnh cho những người tin nhận Ngài được chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 đến câu 20: “Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Đời sống đức tin chúng ta cũng được tăng trưởng qua sự thông công với các tín hữu cùng niềm tin và sự đi ra chia xẻ niềm vui cứu rỗi cho những người chưa biết Chúa để họ cũng nhận được sự cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu như quí vị.

Xin mời quý vị tham dự Khóa Học “Niềm Tin Căn Bản” để được hướng dẫn thêm trong bước đường theo Chúa.