Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Khóa Học “Môn Đồ Của Chúa Giê-xu”

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống sung mãn trong Chúa Giê-xu?

Bạn muốn trở thành môn đồ trung tín của Chúa Giê-xu?

Bạn muốn tăng trưởng đức tin trong Chúa?

Bạn muốn có kiến thức căn bản về Kinh Thánh để tiếp tục học và áp dụng Lời Chúa một cách hữu hiệu?  

Bạn có các câu hỏi về Niềm Tin Cơ Đốc?

Mời bạn tham dự Khóa Học “Môn Đồ Của Chúa Giê-xu”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 8.

Xin mời quý tín hữu ghi danh phía bên dưới hoặc ghi danh tại lớp học.

1. Kinh Thánh

 • Kinh Thánh Đại Cương
 • Sự Sáng Tạo
 • Sự Sa Ngã
 • Sự Cứu Chuộc
 • Lịch Sử Dân Do-Thái
 • Cách học Kinh Thánh

2. Cầu Nguyện

 • Phương cách Cầu Nguyện
 • Tại sao phải Cầu Nguyện?
 • Cầu Nguyện ở đâu? Khi nào? Điều gì?

3. Nếp Sống Cơ Đốc Hàng Ngày

 • Sự nên thánh
 • Trong gia đình
 • Trong công sở
 • Giới thiệu Phúc Âm

4. Sinh Hoạt Trong Hội Thánh Địa Phương

 • Liên hệ với Hội Thánh Phổ Thông
 • Gia nhập thành viên Hội Thánh Địa Phương
 • Sự thờ phượng
 • Các lễ trong Hội Thánh
 • Cách tổ chức Hội Thánh Địa Phương
 • Phục vụ trong Hội Thánh

Kính chúc quý tín hữu có một cuộc sống thuộc linh sung mãn trong tình yêu của Chúa.