Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Khóa Học “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế – The Life of Christ”

Chương trình học Kinh Thánh này dành cho tất cả quý tín hữu có lòng yêu mến Lời Chúa và muốn hiểu thêm về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong khoảng thời gian Ngài sống và giảng dạy trên đất. Đặc biệt chương trình này cũng giúp đào tạo và huấn luyện những người phục vụ Chúa. Tài liệu “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế” được dùng trong Chương Trình Giáo Dục Thần Học Mở Rộng, do văn phòng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ chuyển ngữ và ấn hành.

Bộ sách Cuộc Đời Chúa Cứu Thế gồm 6 quyển được chia ra làm 6 khoá học liên tiếp, học viên tham dự lớp học trực tuyến mỗi tuần một lần.

Chương trình học và tài liệu bằng tiếng Việt.

book_viet_sQuyển 1: Phần Giới Thiệu & Thời Thơ Ấu
Book 1: Introduction and Infancy

Quyển 2: Năm Chuẩn Bị
Book 2: The Year of Preparation

Quyển 3: Năm Được Mến Mộ
Book 3: The Year of Popularity

Quyển 4: Năm Khổ Nạn (Phần 1)
Book 4: The Year of Passion (Part 1)

Quyển 5: Năm Khổ Nạn (Phần 2)
Book 5: The Year of Passion (Part 2)

Quyển 6: Giai Đoạn Sau Phục Sinh
Book 6: The Risen Life

 Xin Mời Ghi Danh Tham Dự Khóa Học “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế – The Life of Christ”