Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Live Broadcast – Đêm Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh – December 21, 2019

Live Broadcast at 6:30pm Saturday December 21, 2019 (PST, California Time)

Đêm Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh

Hãy Đến và Tôn Thờ

Come and Worship

A Bilingual Program

6:30pm Saturday

December 21, 2019

Tại

Hội Thánh Tin Lành Berryessa

Berryessa Alliance Church

3355 Sierra Road

San Jose, CA 95132

Berryessa Alliance Church
Hội Thánh Tin Lành Berryessa
3355 Sierra Road
San Jose, CA 95132

bac_map