Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Lễ Từ Mẫu – Mother’s Day 2015

LeMe_2015_slide

 

Cám Ơn Mẹ – Thank You Mom

Ban Thiếu Nhi & Nhi Đồng
 

 
 

Bài Thánh Ca Tôi Yêu

Phạm Mỹ Linh
 

 

 
 

Đời Con Có Chúa

Ban Phụ Nữ
 


 
 

Lễ Thờ Phượng – Mother’s Day – May 10, 2015