Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Lễ Thương Khó & Phục Sinh 2016

Download Nhạc & Lời Bài Hát “Thập Tự Xưa – The Old Rugged Cross”: PDF

“Thập Tự Xưa – Giọng 1”

Download: MP3

“Thập Tự Xưa – Giọng 2”

Download: MP3

“Thập Tự Xưa – Giọng 3”

Download: MP3

“Thập Tự Xưa – 4”

Download: MP3

Download Nhạc & Lời Bài Hát “Vinh Quang Thuộc Chúa – To God Be The Glory”: PDF

“Vinh Quang Thuộc Chúa – Giọng 2”

Download: MP3

“Vinh Quang Thuộc Chúa – Giọng 3”

Download: MP3

“Vinh Quang Thuộc Chúa – 4”

Download: MP3