Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

FamilySeminar_Oct2015_fba

 

Friday October 23, 2015
Session 1 (bilingual):
“Communication and Understanding between Parents and Teenage Children”

 

Saturday October 24, 2015
Session 2:
“Đối Thoại Trong Hôn Nhân & Làm Sao Trở Nên Đôi Bạn Thiết Hữu Trong Cuộc Sống Lứa Đôi?”

 

Saturday October 24, 2015
Session 3:
“Những Con Chồn Nhỏ Phá Hại Hạnh Phúc Hôn Nhân & Những Ranh Giới Cần Thiết Trong Hôn Nhân”