Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Đêm Thánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh

Live Broadcast at 6:30pm Saturday December 7, 2019 (PST, California Time)

Đêm Thánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh

Niềm Vui Lớn

Great Joy

với tiếng hát của

Ca Nhạc Sĩ

Isaac Thái

6:30pm Thứ Bảy

7 Tháng 12 Năm 2019

Tại

Hội Thánh Tin Lành Berryessa

Berryessa Alliance Church

3355 Sierra Road

San Jose, CA 95132

Berryessa Alliance Church
Hội Thánh Tin Lành Berryessa
3355 Sierra Road
San Jose, CA 95132

bac_map