Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Chương Trình Ca Nhạc Mừng Xuân Bính Thân – Sunday Feb 7, 2016