Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Chúc Mừng Xuân Bính Thân 2016

“Tết Ta – Thank God for the Spring”

Worship Song

Download: MP3

“Giê-xu Là Mùa Xuân”

Worship Song

Download: MP3

“Ơn Lạ Lùng – Amazing Grace”

Worship Song

Download: MP3

“10,000 Reasons”

Worship Song

Download: MP3

“Tôn Vinh Chiên Con – Worthy Is The Lamb”

Ngọc Diễm & Amanda Nguyễn

Download: MP3

“Dâng Cha Đóa Hoa Lòng”

Thanh Thiếu Niên – Youth

Download: MP3

“Giê-xu Nguồn Vui Xuân”

Lớp TCN Thanh Tráng

Download: MP3