Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Ca Nhạc Giáng Sinh – Christmas Musical 2015

Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!
Lu-ca 2:14

OurComingSavior_300_FLyer2

christmas_postcard2

Berryessa Alliance Church
Hội Thánh Tin Lành Berryessa
3355 Sierra Road
San Jose, CA 95132

bac_map