Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

ChristmasMusic_2014Dec20wp


Hòa Tấu Nhạc Giáng Sinh – Festival of Carols
  MP3
Orchestra


“Đêm Giáng Sinh, Đêm Thánh Vô Cùng – Christmas Night, The Most Holy Night”
MP3
Thi Ca – Christmas Poem Recital


Nhạc Chuông Giáng Sinh – Handbell Choir
MP3
Joy to the World, We Three Kings, Echo Carol


“Chú Bé Đánh Trống – The Little Drummer Boy”
MP3
Children Choir


“Hỡi Môn Đồ Trung Tín – O Come, All Ye Faithful”
MP3
Choir


“Đêm Yên Lặng – Silent Night”
MP3
Acapela


The Messiah “For Unto Us A Child Is Born”
MP3
Youth Choir


“Nô-ên Đầu Tiên – The First Noel”
MP3
Tốp Ca Nữ


“Đêm Thánh – O Holy Night”
MP3
Choir


The Messiah “Hallelujah Chorus”
MP3
Choir


“Phước Cho Nhân Loại – Joy to the World”
MP3
Orchestra


Christmas_2014Dec20_BerryessaAllianceChurch