Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

BAC ONLINE – Information

Lớp Trường Chúa Nhật Quý Ông Quý Bà

Time: Every Sunday, 10AM – 11AM

Bấm vào link để vào buổi học. Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9073794641

Meeting ID: 907 379 4641

One tap mobile
+16699009128,,9073794641# US (San Jose)

*********************************************

Lớp Trường Chúa Nhật Thanh Tráng

Time: Every Sunday, 10AM – 11AM

Bấm vào link để vào buổi học. Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/585253755

Meeting ID: 585 253 755

One tap mobile
+16699009128,,585253755# US (San Jose)

************************************************

High-School/College/Post-College Sunday School

Time: Every Sunday, 12:45pm – 1:30pm

Bấm vào link để vào buổi học. Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9073794641

Meeting ID: 907 379 4641

One tap mobile
+16699009128,,9073794641# US (San Jose)