Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday October 7, 2018

“Thế thì chúng ta hãy đeo đuổi những gì đem lại hòa thuận và gây dựng cho nhau.”  Rô-ma 14:19 (BD2011)