Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday August 25, 2019

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Giăng 7:38