Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Ngày Trường Chúa Nhật – Sunday School Rally Day 2017

Nước Mỹ đã vừa trải qua những cơn bão (Harvey và Irma) dữ dội nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, gây ra các trận lụt lớn tại nhiều nơi. Hai thành phố Houston, thuộc tiểu bang Texas và thành phố Jacksonville, thuộc tiểu bang Florida là bị thiệt hại nặng nề nhất. Con số thương vong lên đến hàng trăm người, thiệt hại tài sản lên hàng tỉ đô la. Để chia xẻ phần nào sự cảm thông của mình đến những nạn nhân lũ lụt, người dân Hoa Kỳ đã dang rộng vòng tay qua sự dâng hiến tiền bạc, thời giờ, công sức của mình để giúp người hoạn nạn. Hoa Kỳ, một quốc gia được thành lập dựa trên nền tảng Kinh Thánh, với những người dân giàu lòng nhân ái, bao dung và rộng rãi chắc chắn sẽ được Chúa ban phước bội hậu vì đã sống đúng theo lời Chúa dạy: “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót.” Ma-thi-ơ 5:7.

Cũng trong tinh thần quý trọng Lời Chúa đó, vào Chúa Nhật 10 tháng 9, năm 2017, Hội Thánh Berryessa đã có Lễ Thờ Phượng đặc biệt nhân ngày Trường Chúa Nhật – Sunday School Rally Day để cảm tạ Chúa và quảng bá cho việc học Lời Chúa của các tín hữu trong hội thánh.

Năm nay, cả hai lớp TCN Quý Ông Bà và TCN Thanh Tráng đều học chung sách “Nghiên cứu các sách lịch sử: Các Quan Xét & Ru-tơ”. Trong sự hiệp một khẳng định sự quan trọng của Lời Chúa, hai lớp đã cùng tôn vinh Ngài thánh ca #358 “Lời Chúa Vững Lập”. Ngoài ra, lớp Quý Ông Bà đã làm một video ngắn khuyến khích và kêu gọi mọi người tham dự học lời Chúa. Song song đó, Lớp Tăng Trưởng Đức Tin và Lớp Niềm Tin Căn Bản (do quý Mục Sư phụ trách) cũng có nhiều học viên tham dự đều đặn mỗi sáng Chúa Nhật. Về các lớp TCN tiếng Anh thì được chia ra như sau:

– Young Adults Sunday School Class (Post Highschool): do cô Alexandra Nguyễn và Mục Sư Tuyên hướng dẫn. Lớp này hiện đang học các sách Cựu Ước về các tiên tri nhỏ bắt đầu từ sách Ô-sê, Giô-ên … cho đến Ma-la-chi.
– K-12 Sunday School Classes:
· Lớp Mẫu Giáo (Kindergarten): đang học các truyện kể trong Kinh Thánh Cựu Ước (stories from Old Testament)
· Lớp 2-7 (Grades 2-7): học sách Thi-thiên (study Psalms)
· Lớp 8-9 (Grades 8-9): học các dụ ngôn vào giáo lý cơ bản trong Tân Ước (Parables & basic Doctrines from New Testament)
· Lớp 10-12 (Grades 10-12): học về Thần tánh của Chúa và toàn bộ sách Rô-ma (Attributes of God & the book of Romans, all 16 chapters)

Sau phần tường trình của Thầy Quốc Huy, các em đã cùng hòa lòng với bài hát “Lời Chúa – Thy Word” (TC #364).

Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta Lời Hằng Sống quý báu của Ngài, là linh lương rất cần thiết cho đời sống tâm linh. Mong sao Lời Chúa luôn là “ưu tiên trong đời sống, là thẩm quyền duy nhất trong đời sống môn đồ của Chúa, tra xem Kinh Thánh hằng ngày và tham dự các buổi học Kinh Thánh trong Hội Thánh, đặc biệt là các lớp Trường Chúa Nhật.” Đó cũng là lời nhắn nhủ Mục Sư Quản Nhiệm gởi tới tất cả con cái Chúa trong bài giảng nhân ngày Trường Chúa Nhật.

PVVH

Bấm vào ĐÂY để xem Chương Trình Thờ Phượng Ngày Trường Chúa Nhật
Bấm vào ĐÂY để xem giới thiệu Lớp Trường Chúa Nhật Quý Ông Quý Bà.
Bấm vào ĐÂY để xem thánh ca “Lời Chúa Vững Lập” – Lớp TCN Quý Ông Bà và Lớp TCN Thanh Tráng
Bấm vào ĐÂY để xem bài hát “Lời Chúa – Thy Word” – Lớp Trường Chúa Nhật Các Em.
Bấm vào ĐÂY để xem thời khóa biểu.