Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

“Tết” Bilingual Worship Service – Sunday January 29, 2017

Vietnamese Service:

Sống Sung Mãn – Living Abundantly

Giăng (John) 10:1-10