Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday May 29, 2016

English Service:

A Multiplying Community

Acts 8: 1-25

 

Vietnamese Service:

Nguời Mẹ Hiền Không Tên – The Nameless Mother

2 Các Vua 4:8-37