Worship Service – Father’s Day Sunday June 19, 2016

Father’s Day Worship Service:

Gióp: Người Cha Kính Sợ Chúa và Yêu Thương Con – Job: A Father Who Fears God and Loves His Children

Gióp (Job) 1:1-11