Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday February 3, 2019

“Xem kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hạt, đi khỏi rồi.  Hoa nở rộ khắp đất, mùa ca hát đã đến, tiếng chim gáy hót vang khắp quê mình.” Nhã-ca 2:11-12