revival_camp

revival_camp

broadcast_w

SUNDAY February 17, 2019

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY February 10, 2019

Worship Services – Sunday February 10, 2019

English Service The Leading of God’s People Scriptures: Numbers 33 Memory Verse: “51 “Speak to the sons of Israel and say to them, ‘When you cross over the Jordan into the land of Canaan, 52 then you shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their figured stones, and destroy…

Flower Offering – Ngày Gia Đình Trẻ – Sunday February 10, 2019

“Một lời quở trách tỏ tường Hơn là thương yêu giấu kín.” Châm-ngôn 27:5

Flower Offering – Sunday February 3, 2019

“Xem kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hạt, đi khỏi rồi.  Hoa nở rộ khắp đất, mùa ca hát đã đến, tiếng chim gáy hót vang khắp quê mình.” Nhã-ca 2:11-12

Worship Services – Sunday January 27, 2019

English Service Don’t Stop Short of God’s Promise Scriptures: Numbers 32: 1-15Memory Verse: “Why will you discourage the heart of the people of Israel from going over into the land that the LORD has given them?” Numbers 32:7 (ESV) Pastor Tim Nguyen Vietnamese ServicePhước Cho Người Khiêm Nhu – Blessed Are The MeekKinh Thánh – Scriptures:…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5