broadcast_w

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG

WORSHIP SERVICES

SUNDAY August 28, 2016

English: 9:45am

Vietnamese: 11:15am

(PDT, California Time)CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY August 21, 2016

Worship Services – Sunday August 21, 2016
videoservice

English Service: Light for the Gentiles Acts 13   Vietnamese Service: Trưởng Thành Trong Sự Tự Do – Growing In Freedom Ga-la-ti (Galatians) 4:1-11

Flower Offering – Sunday August 21, 2016
danghoa

“Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu.” 2 Phi-e-rơ 2:20

Thờ Phượng – Trại Bồi Linh – Sunday Aug 14, 2016
videoservice

Trại Bồi Linh – Thờ Phượng Chúa Nhật August 14, 2016 Sống Mãi Trong Chúa – Abide In Christ

Phóng Sự: Thánh Kinh Mùa Hè – Vacation Bible School 2016
tuongtrinh

Mùa hè năm 2003, hãng phim Walt Disney từ Holywood cho trình làng bộ phim “Finding Nemo”.  Nhân dịp này, các khán giả “nhí” trên toàn quốc Hoa Kỳ đã được cha mẹ dẫn đi xem bộ phim đầy lý thú và cảm động về tình cha với con.  Truyện phim kể về một cá cha tên…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5