broadcast_w

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG

WORSHIP SERVICES

SUNDAY September 4, 2016

English: 9:45am

Vietnamese: 11:15am

(PDT, California Time)

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY August 21, 2016

Phóng Sự: Trại Bồi Linh – Revival Camp 2016
tuongtrinh

Đã từ lâu, quý mục sư trong Ban Hiệp Nguyện Vùng Bắc California đã cầu nguyện và ao ước có thể tổ chức được một kỳ trại bồi linh cho các con cái Chúa của những HT trong vùng tham dự để hâm nóng và làm tươi mới đời sống tâm linh.  Mong ước đẹp ý…

Flower Offering – Sunday August 28, 2016
danghoa

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” 1 Giăng 2:15            

Worship Services – Sunday August 21, 2016
videoservice

English Service: Light for the Gentiles Acts 13   Vietnamese Service: Trưởng Thành Trong Sự Tự Do – Growing In Freedom Ga-la-ti (Galatians) 4:1-11

Flower Offering – Sunday August 21, 2016
danghoa

“Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu.” 2 Phi-e-rơ 2:20

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5