FallFestival

christmasoutreach

baptism

sunday_school

broadcast_w

SUNDAY October 20, 2019

LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT - SUNDAY WORSHIP SERVICES

English Worship Service: 9:45am

Vietnamese Worship Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY October 13, 2019

Worship Services – Sunday October 13, 2019

English Service The Worthy Lamb of God Scripture: Revelation 4-5 [ESV] Key verse: Revelation 5:9 “Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation” Speaker: Mr. Huy Le Tôi Vâng Lời Chúa –…

Worship Services – Sunday October 6, 2019

English Service Read, Hear, Obey God’s Prophecy Scripture: Revelation 1:1-20; 3:22 [ESV] Key verse: Revelation 1:3 Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, and who keep what is written in it, for the time is near. Speaker: Pastor Tim Nguyen Tôi Được Sai Đi –…

Flower Offering – Sunday October 6, 2019

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Giăng 7:38

Worship Service – Sunday September 29, 2019

Tôi Không Còn Sợ Sự Chết – I Am No Longer Afraid of Death Kinh Thánh – Scriptures:  Giăng (John) 11:17-27 Câu Gốc – Memory Verse:  “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” Giăng 11:25 “I am the resurrection and the life. Whoever…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5